Running (Bio)Python on Athena

If you experience problems (eg. after recovering from a crash) running python from athena please consider the following steps:

– run the program ‘default profile’ from athena
– reset the settings of your web browser to the default settings
– remove citric receiver and reinstall the citrix receiver software
– make sure you have sufficient free disk space on your H:\ network drive
– make a backup copy of your own files from within the directory of Eclipse4.5 … remove Eclipse4.5 !

In het geval er zich een probleem voordoet met het opstarten van python via Athena kunnen de volgende stappen waarschijnlijk helpen:

– loop het programma ‘default profile’ van op athena
– zet de instellingen van je webbrowser terug naar de standaardinstellingen
– herinstalleer de citrix receiver (eerst verwijderen)
– zorg dat je genoeg ruimte vrij hebt op je H-schijf
– verwijder de zelfgeschreven files uit de map Eclipse4.5 op de H-schijf (maak ergens een backup) en verwijder vervolgens heel de map